Добре дошли в Beerbastards.eu

 

С използването на Beerbastards.eu Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

 

С използването на Beerbastards.eu Вие декларирате и гарантирате, че сте поне на 18 години.

 

Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да ползвате този сайт.

 

Настоящите „Общи условия”  уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба  през платформата за онлайн търговия Beerbastards.eu, собственост на БИЪР БАСТЪРДС” ООД. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между Beerbastards.eu и Клиента.

 

Beerbastards.eu предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Клиентът е длъжен да се съобразява и спазва настоящите Общи Условия. Клиентът може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина Beerbastards.eu стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на „Общи Условия” и се задължава да ги спазва.

 

Beerbastards.eu запазва правото си да променя по всяко време настоящите „Общи Условия” без предупреждение. При промени в настоящите „Общи Условия” Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес penchev@Beerbastards.eu.  С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в „Общи Условия” не засягат отношенията между Клиента и Beerbastards.eu възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

 

 

Общи положения 

По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отнощенията между “Биър Бастърдс” ООД с ЕИК: 204267967 с адрес на регистрация гр.Бургас Славейков бл122 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу КЛИЕНТИ на платформата за електронна търговия Beerbastards.eu, наричано по-долу “Beerbastards.eu”.

 

  1. ПРЕДМЕТ

 

Биър Бастърдс” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 204627967,  със седалище и адрес на управление гр. Бургас Славейков бл122, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин Beerbastards.eu

Beerbastards.eu е платформа за онлайн търговия на стоки и услуги, предоставяни от „БИЪР БАСТЪРДС” ООД

 

  1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Наименование: Биър Бастърдс ООД

ЕИК/ БУЛСТАТ: 204267967

Седалище и адрес на управление: Бургас Славейков бл122

Адрес за кореспонденция: Бургас ул. Цар Калоян 166 складова база Бутед

Имейл: penchev@Beerbastards.eu

Уебсайт: https://Beerbastards.eu

 

Под „стоки и услуги, предоставяни от „Биър Бастърдс” ООД” се разбират:

– бира и алкохолни напитки (алкохол)

– куверти/ ваучери за обучения, събития, дегустации и пазаруване на стоки;

– аксесоари, книги и опаковки;

 

 

„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в Beerbastards.eu и е съгласно с настоящите Общи Условия. Със заявяване на поръчка Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 ( осемнадесет) години. Beerbastards.eu си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.

 

„Клиентски профил” е информацията за Клиента (имe, фамилия/ търговска фирма, адрес, телефон, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставени от последния при закупуване или регистрирането му и съхранявана от Beerbastards.eu за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от Beerbastards.eu услуги.

 

С използването на този Уеб сайт Вие заявявате, че сте отговорни за поддържането на вашия профил и парола и за защитен достъп до вашия компютър. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през Beerbastards.eu , да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин на Beerbastards.eu. Вие сте отговорни за всички дейсности, които настъпят вследствие на използване на вашата парола или профил.

 

Биър Бастърдс” ООД не носи отговорност за загуби или повреди породени от неспазване на вашите отговорности и задължения според тези установени Общи Условия. За да закупите продукт или да използвате услуга предлагани от този Уеб сайт, Вие трябва да се регистрирате и/ или да предоставите изисканата от нас информация. С въвеждането на каквато и да е информация на този еб сайт Вие заявявате и гарантирате, че (1) Вие сте на поне 18 годишна възраст; (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте поредоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; и (4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна.

 

Електронна комуникация

Когато посещавате нашия Уеб сайт, купувате продукти или услуги през Сайта, или се отнесете към нашия отдел „Връзка с Клиенти”, вие комуникирате с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с вас чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на Сайта. С използването на Сайта Вие се съгласявате с това, че всички споразумения, бележки, оповествявания и друг вид комуникация, която ние предоставим електронно съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

 

Поръчка  за покупка

 

За да поръчвате покупка на предлаганите продукти и услуги от Beerbastards.eu, Клиентът е необходимо да предостави изискваната информация или да се регистрира ( чрез попълване на регистрационна форма) и да заяви съгласие с настоящите „Общи Условия”.

 

При поръчка или регистрация Клиентът предоставя следната информация: за физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и e-mail; за юридически лица – търговска фирма, МОЛ, ДДС номер, телефон, адрес, e-mail.  С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че (1) Вие сте на поне 18 годишна възраст; (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте поредоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; (4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна; (5) сте съгласни с „Общи Условия” на Beerbastards.eu като отбележите полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба на  онлайн магазина

 

Доставка

 

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка от нашия партньор куриерска фирма „SPEEDY”. Всички поръчки се доставят само и единствено от „Спииди”. При желание на Клиента поръчката да бъде доставена от друг куриер, всички разходи и взаимоотношения с избрания куериер са за негова сметка.

Поръчките се доставят в следните срокове:

Beerbastards.eu не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, Beerbastards.eu в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. Beerbastards.eu ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

 

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

 

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Beerbastards.eu се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

Цени и начин на плащане

 

Всички цени на стоки в онлайн магазин Beerbastards.eu са в български левове (BGN, leva)   Цените са крайни с включен ДДС.

 

Указаните цени на артикулите не включват разходите за доставка. Сумата на поръчката и разходите за доставка се изчисляват динамично според избраните артикули и адреса за доставка, и са дължими в момента на поръчване и платими заедно с дължимата сума за закупените продукти.

В брой ( наложен платеж) от Клиента или от трето лице от името на Клиента в момента на доставка на представител на куриерския ни партньор;

 

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките

Политика за връщане на стоки, обезщетяване на картодържатели и отказ от направени поръчки

 

(1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (храни и напитки);

– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

– за всяка, поръчана от Потребителя стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените и характеристики;

(3) В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(4) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(5) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе или на имейл: penchev@Beerbastards.eu

(6) При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането”.

 

Права на Клиента

 

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през Beerbastards.eu, като върне стоката( в търговския и вид, в който я е получил) в срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Beerbastards.eu и да върне стоката с ненарушена цялост.

Правото на отказ не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, както и в следните две хипотези:

  1. за доставка на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба в дома на Клиента на посочен от него адрес или на работното му място при извършване на редовни доставки;
  2. за предоставяне на следните услуги: настаняване, транспорт, хранене и услугите, свързани със свободното време, при които услугата трябва да се предостави на определена дата или в рамките на определен срок.

 

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 

При отказ за получаване на стоката от страна на Ползвателя, отказът се счита за неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

 

(1) В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

 

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

 

(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:

– особен вкус на предоставяните винени продукти;

– особен вкус на хранителните гурме продукти, когато са доставени в срока на годност и съгласно изискванията за съхранение;

– наличие на механизми за автоматично или улеснено премахване на защитната мембрана на предлаганите стоки.